Reguły wizyt w miejscach pracy

Zostaliśmy poinformowani, iż pewne grupy oraz osoby indywidualne, niezatrudnione przez NHS ani przez szanowane organizacje świadczące pomoc pracownikom branży erotycznej, udzielają informacji na temat naszych usług. 
Te grupy i osoby towarzyszą policji w trakcie nalotów na mieszkania, sauny i salony.
Poniższe organizacje pragną poinformować, iż NIGDY nie towarzyszymy policji w trakcie nalotów ani zamknięć lokali. 
Informujemy ponadto, czego możesz - i powinnaś - od nas oczekiwać w ramach naszej wizyty w Twoim miejscu pracy. 
W imieniu następujących organizacji: 

CLASH – wizyty w Soho, Camden oraz Islington
Open Doors – wizyty w Newham
SHOC – wizyty w Harringay, Barnett oraz Enfield
Praed Street – wizyty w Westminster, Mayfair, Kensington, Chelsea, Hammersmith oraz Fulham
New Horizons – wizyty w Camden oraz Islington
Swish – wizyty w Camden, Kensington, Chelsea oraz Westminster
Spires – wizyty w Sutton oraz Tooting
Surrey Community Health – wizyty w Surrey

deklarujemy, iż:

  • NIGDY nie odwiedzimy Cię razem z policją ani nie przekażemy policji informacji o Tobie i Twoim miejscu pracy.
  • Nigdy nie będziemy Cię krytykować, osądzać ani kwestionować Ciebie oraz wykonywanej przez Ciebie pracy.
  • Zawsze będziemy Cię traktować z szacunkiem i godnością.
  • Każda z organizacji posiada wyraźnie określone zasady odnośnie poufności, które personel chętnie z Tobą omówi.
  • W zakresie oferowanych przez nas usług będziemy stosowali zasadę otwartości, uczciwości oraz przejrzystości; ponadto służymy ulotkami oraz informacjami, z których dowiesz się o naszej działalności.
  • Pragniemy oferować pomoc, która Twoim zdaniem jest Ci potrzebna.
  • Nie mamy żadnych uprzedzeń moralnych, religijnych ani ideologicznych wobec pracy w branży erotycznej.

Nasi pracownicy zawsze posiadają identyfikatory z informacją o imieniu, nazwisku oraz organizacji, w której są zatrudnieni.
Do naszych obowiązków należy dostarczanie Ci prezerwatyw, świadczenie usług oraz udzielanie informacji w zakresie zdrowia seksualnego, a także ułatwianie Ci dostępu do wszelkich potrzebnych Ci usług.

Jeśli sądzisz, że dana osoba indywidualna lub grupa może podawać się za nas, zanotuj jej/ich dane i niezwłocznie skontaktuj się z nami.