Międzynarodowy Związek Pracowników Seksu (IUSW)

Open Doors współpracuje z Międzynarodowym Związkiem Pracowników Seksu (IUSW) , który zabiega o prawa ludzkie, cywilne i pracy dla osób zatrudnionych w branży erotycznej:

"Wszyscy pracownicy, w tym zatrudnieni w branży erotycznej, mają prawo do:

  • pełnej ochrony wszystkich istniejących praw, bez względu na kontekst i bez dyskryminacji. Obejmują one wszystkie przepisy dotyczące prześladowania, przemocy, gróźb, zastraszania, zdrowia i bezpieczeństwa oraz kradzieży.
  • dostępu do pełnego zakresu praw odnośnie zatrudnienia, kontraktów i prawa rzeczowego
  • pracy w branży erotycznej oraz odejścia z niej bez poczucia napiętnowania
  • pełnego i dobrowolnego dostępu do niedyskryminacyjnych kontroli zdrowotnych oraz porad lekarskich.

Obecna organizacja branży erotycznej stwarza wiele problemów dla osób w niej zatrudnionych oraz dla społeczności, w których branża funkcjonuje. Korzystne dla wszystkich stron będzie usprawnienie struktury prawnej oraz samoorganizacji pracowników tej branży. Jedynym właściwym sposobem na dalsze funkcjonowanie jest uznanie zarówno praw, jak i obowiązków pracowników branży erotycznej.

Członkostwo w GMB umożliwia dostęp do bezpłatnych porad i pomocy dla pracowników branży erotycznej w zakresie ścigania przestępstw karnych."

W celu uzyskania dalszych informacji o członkostwie kliknij tutaj, aby zapoznać się z ich formularzem aplikacyjnym.