Koferdamy (ślinochrony)

Koferdamy to niewielkie, kwadratowe arkusze lateksowe, które można umieścić wokół odbytu lub u ujścia pochwy jako zabezpieczenie w trakcie rimmingu (lizania odbytu) lub seksu oralnego. 

Jak należy stosować koferdam?

  • Zawsze upewnij się, czy nie upłynęła data ważności koferdamu oraz że posiada on logo CE - stanowi to potwierdzenie, że został przetestowany i jest bezpieczny w użyciu.
  • Ostrożnie wyjmij koferdam z opakowania, tak, aby nie uszkodzić go ostrym paznokciem lub biżuterią.
  • Przed umieszczeniem koferdamu odbyt lub pochwę należy zwilżyć lubrykantem na bazie wody.
  • Umieść koferdam przed odbyciem stosunku oralnego lub rimmingu.
  • Koferdam należy lizać tylko z jednej strony (tej, która nie styka się z powierzchnią odbytu lub pochwy).
  • Jeśli w trakcie stosunku dojdzie do pieszczot zarówno pochwy, jak i odbytu, należy zastosować nowy koferdam.
  • Nie udostępniaj koferdamów innym osobom.
  • Zawsze stosuj koferdam tylko raz.
  • Po wykorzystaniu wyrzuć go do kosza. Koferdamów nie należy wrzucać do toalety.

Gdzie mogę uzyskać koferdamy?
Wydamy Ci je bezpłatnie w naszych klinikach lub w Twoim miejscu pracy.
Możesz także uzyskać je bezpłatnie w niektórych Klinikach Zdrowia Seksualnego lub kupić je w niektórych sex shopach, lub zamówić je za pośrednictwem Freedoms shop.